Wynajem studia

Smile Studio to profesjonalnie przygotowana przestrzeń o powierzchni 90m2 pod realizacje fotograficzne oraz filmowe.

СENNIK WYNAJMU STUDIO SMILE

***

Studio dostępne do wynajmu 24h/7.

Studio można zarezerwować w dowolnym czasie. 
Kontakt telefoniczny: Pon-Sob w godzinach 10.00-18.00

Rezerwacji wynajmu można dokonać poprzez FB: https://www.facebook.com/studiofotograficzne.smile.

Wynajem studia w porze nocnej (od 19-00 do 8-00) możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu. 
Przed dokonaniem rezerwacji w tych godzinach prosimy o uprzedni kontakt.
W studio obowiązuje ZAKAZ wchodzenia na salę bez zmiennego obuwia, w odzieży wierzchniej oraz z jedzeniem i napojami – najemca zobowiązany jest do poinformowania swoich klient o obowiązujących zasadach.
Podczas wynajmu obowiązuje zakaz dokonywania zmian w aranżacji oraz obowiązek pozostawiania po sobie czystości.
Za uszkodzenia oraz wybrudzenia tła pobierana jest opata 30zł/1m netto                                                                                  

Wynajem sali

Od poniedziałku do piątku

- 50 z/h netto

 

           sobota, niedziela, święta oraz wynajem w porze nocnej

(od 19-00 do 8-00)

- 60 zł/h netto

 

 

 

 

 

Karta Klubowa 

Karnet 10 godzin* - 400 zł netto
*data ważności 1 miesiąc od dnia zakupu 

 

Dzień zdjęciowy (9 godzin, jedna sala) - 400 zł netto

Rabat 10% na warsztaty i wynajem studio

(rabat nie obowiązuje na aranżacje świąteczne i okazjonalne

 

 

Dziękujemy za zamówienie
Inne opcje 

Asystent (po wcześniejszym uzgodnieniu) - 60 zł / 2 godziny 

 

Dostęp do stanowiska do wizażu - 10 zł netto

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Minimalny czas wynajmu wynosi 1h;
    W godz. od 19-00 do 8-00 minimalny czas - 2h.
    Studio zostaje trwale zarezerwowane po uiszczeniu 100%-ej opłaty! Opłatę należy dokonać w ciągu 12 godzin od momentu rezerwacji sali. Jeśli opłata nie zostanie wniesiona – rezerwacja zostaje anulowana automatycznie.
     Podczas rezerwacji należy poinformować menedżera studia o chęci skorzystania ze stanowiska do wizażu lub pomocy asystenta.
    W przypadku gdy ilość uczestników podczas sesji zdjęciowej jest większa niż 5 osób osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana zawiadomić menedżera studia o tym fakcie. Opłata za każdą kolejną osobę wynosi 10zł/h netto

Regulamin Studio

§1

Właścicielem i podmiotem zarządzającym Studiem Fotograficznym Smile mieszczącym się w Rzeszowie, na Placu Wolności 2 lok.204 jest Turkom Sp z o.o. w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.

Osoby fizyczne lub inne podmioty korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.

§2

Wynajmujący świadczy usługi wynajmu Studia Fotograficznego Smile wraz z wyposażeniem studyjnym w postaci lamp i ich modyfikatorów.

Sprzęt wchodzący w wyposażenie Studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.

Jeśli Najemca zauważy wady sprzętu, powiadamia o tym fakcie niezwłocznie Wynajmującego.

W dni robocze od godziny 8 do godziny 19  minimalny czas wynajmu to 1 godzina, po godzinie 19 lub przed godziną 8 minimalny czas wynajmu to 2 godziny. W przypadku wynajmu krótszego niż minimalny czas wynajmu, pobierana jest pełna opłata za minimalną godzinę lub 2 godziny wynajmu.

§3

Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy.

Sprzęt oświetleniowy oraz pozostałe wyposażenie należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania.

Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu, jednocześnie nie wykluczając dochodzenia innych roszczeń z tego tytułu.

Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.

W przypadku gdy ilość uczestników podczas sesji zdjęciowej jest większa niż 5 osób osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana zawiadomić menedżera studia o tym fakcie. Opłata za każdą kolejną osobę wynosi 10zł/h.

W studio obowiązuje ZAKAZ wchodzenia na salę bez zmiennego obuwia, w odzieży wierzchniej oraz z jedzeniem i napojami - Najemca zobowiązany jest do poinformowania swoich klient o obowiązujących zasadach.

 

§4

Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg aktualnego Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto.

Studio zostaje trwale zarezerwowane po uiszczeniu 100%-ej opłaty! Opłatę należy dokonać w ciągu 12 godzin od momentu rezerwacji sali. Jeśli opłata nie zostanie wniesiona – rezerwacja zostaje anulowana automatycznie.

Podczas rezerwacji należy poinformować menedżera studia o chęci skorzystania ze stanowiska do wizażu .

Istnieje możliwość wynajęcia stanowiska do makijażu i  sukni do sesji podczas rezerwacji lub na miejscu.

§5

Zamówienie usługi rezerwacji studio można złożyć na email turkom.sp@gmail.com, poprzez Facebook, Messenger lub telefonicznie na nr: 531 800 225.

Czas trwania najmu Studio wraz ze sprzętem, liczony jest od godziny złożonej usługi rezerwacji do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji.

W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg wynajmu godzinowego lub tak jak to określono w §4 niniejszego Regulaminu.

Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość.

Zamówienie usługi rezerwacji, o której mowa w §5 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu najmu studio, należy potwierdzić dokonując wpłaty zadatku w wysokości całej kwoty najmu (zgodnie z zamówioną rezerwacją) przelewem na konto bankowe lub w szczególnych sytuacjach tak jak zostało to omówione podczas rezerwacji.

Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu Studio.

§6

W przypadku rezygnacji z rezerwacji zamówionej zgodnie z §5 niniejszego Regulaminu:

a)3 dni przed terminem - istnieje możliwość rezygnacji bez konsekwencji

b)2 dni przed terminem – potrącana jest kwota w wysokości 50% zadatku, tytułem opłaty za usługę rezerwacji,

c) 1 dzień przed oraz w dniu wynajmu– kwota zadatku zatrzymywana jest w wysokości 100%, tytułem opłaty za usługę rezerwacji.

W przypadku rezerwacji dokonanych w ramach usługi wynajmu studio w ramach pakietów godzin, z rezerwacji bez konsekwencji można zrezygnować 4 dni przed terminem sesji (np. jeśli sesja jest w dniu 05.05.2XXX, to zrezygnować można przekazując taką wolę najpóźniej w dniu 01.05.2XXX). W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 4 dni przed zarezerwowanym terminem, godziny z pakietu godzin ulegają przepadkowi. Dotyczy to również przeniesienia rezerwacji na inny termin.

W przypadku konfliktu, pierwszeństwo wynajmu Studio ma Najemca wynajmujący je na dłuższy okres, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Studio zostało zarezerwowane i opłacone wcześniej.

§7

Wykorzystanie Studio do celów niezgodnych z prawem lub w sposób powodujący uszkodzenia wnętrz, bądź wyposażenia, bądź w sposób utrudniający jego uprzątnięcie (np. używanie substancji typu brokat w sprayu, lub innych pylących, świece, zimne ognie)  jest zabronione.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia Studio w przypadku stwierdzenia powodowania szkód, lub gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu prawa.

Wszystkie osoby przebywające w Studio w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub być pod opieką opiekuna prawnego.

Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący oraz pracownicy (właściciel Studio Smile) nie odpowiadają. W studio może być obecny asystent.

§8

W Studio obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, w tym także papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu (za wyjątkiem wymogów fotograficznych sesji). Przebywanie zwierząt w studio należy uzgadniać każdorazowo indywidualnie.

Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.

 

§9 Karta Klubowa

1.     Karta gwarantuje 10% rabat na wynajem studia oraz na wybrane warsztaty.

2.     Karta upoważnia do zakupu 10 godzin w cenie 400 zł, które należy wykorzystać w ciągu  1 miesiąca.

3.     Karta uprawnia do zakupu dnia zdjęciowego (9 godzin, jedna sala) w cenie 400 zł.

4.     Karta klubowa jest wydawana od dnia 02.01.2020 roku.

5.     Po zakończeniu promocji, aby otrzymać kartę należy wykorzystać 10 godzin wynajmu w ciągu 3 kolejnych miesięcy.

6.     Karta ważna jest 1 rok od daty wydania. Aby karta była ważna należy  wykorzystać 100 godzin wynajmu w ciągu 1 roku (365 dni) od daty wydania.

7.     Karta ma nadany indywidualny numer, na którym nie widnieje nazwisko posiadacza.

8.     Rabaty, do których upoważnia karta, nie łączą się (np. dzień zdjęciowy z cenie 400 zł nie zostaje pomniejszony o rabat 15% ). Dotyczy to również okazjonalnych promocji.

9.     Nie może być wykorzystana przy innych dodatkowych usługach studia (np. opłata za zużycie tła kartonowego, makijaż).

10.   W przypadku niewykorzystania godzin z winy Klienta pieniądze nie są zwracane.

 

 

§10

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

W przypadku pytań lub wątpliwości zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Wynajmującym pod nr tel. kom. 531 800 225.