Wynajem studia

Prześliśmy Rebranding! 


Nowe studio fotograficzne na mapie Rzeszowa. Nowa, jasna i klimatyczna przestrzeń 😊


Zefir dzieli się na trzy sale oraz biuro.
WHITE HALL – Langiewicza 18
SALA 86 – Langiewicza 18

Biuro - Plac Wolności 2 pok. 204
SMILE – Plac Wolności 2 pok. 204

Przestrzeń o powierzchni 235m2 podzielonej na dwie lokalizacje, Smile 55m2, White Hall oraz Sala 86 razem mają 188m2.

 

Z myślą o każdej dziedzinie fotografii i nie tylko powstało piękne Studio z aranżowanymi scenkami, profesjonalnym sprzętem i cykloramą podzielone na dwa miejsca i trzy sale pod wynajem. Przedstawiam wam studio fotograficzne ZEFIR. 📸
 

w sprawie wynajmu studia fotograficznego zapraszamy na www.zefir.photo

СENNIK WYNAJMU STUDIO SMILE

***

Studio dostępne do wynajmu 24h/7 po wcześniejszej rezerwacji.

Studio można zarezerwować w dowolnym czasie.
Kontakt telefoniczny: Pon-Sob w godzinach 10.00-18.00

Rezerwacji wynajmu można dokonać poprzez www.zefir.photo lub https://www.facebook.com/ZEFIR-Studio-100724035725518

Wynajem studia w porze nocnej (od 19-00 do 8-00) możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu. 
Przed dokonaniem rezerwacji w tych godzinach prosimy o uprzedni kontakt.
W studio obowiązuje ZAKAZ wchodzenia na salę bez zmiennego obuwia, w odzieży wierzchniej oraz z jedzeniem i napojami – najemca zobowiązany jest do poinformowania swoich klient o obowiązujących zasadach.
Podczas wynajmu obowiązuje zakaz dokonywania zmian w aranżacji oraz obowiązek pozostawiania po sobie czystości.
Za uszkodzenia oraz wybrudzenia tła pobierana jest opata 35zł/1m netto                                                                                  

Wynajem sali

 

 

- 100 zł  /1h
- 180zł  /2h
- 260zł  /3h
- 330zł  /4h 
- po 4h wynajmu każda kolejna godzina - 60zł
- 570zł  /1 dzień - 9h

 

 

*podane ceny są cenami netto 

 

wszytskie informacje na www.zefir.photo

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

wszytskie informacje na www.zefir.photo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za zamówienie
Inne opcje 

 

 

wszytskie informacje na www.zefir.photo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Studio

§1

Właścicielem i podmiotem zarządzającym Studiem Fotograficznym ZEFIR z siedzibą i biurem w Rzeszowie, na Placu Wolności 2 lok.204 jest Studio Smile Svitlana Turko NIP: 5170406962. w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.

Osoby fizyczne lub inne podmioty korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.

§2

Wynajmujący świadczy usługi wynajmu Studia Fotograficznego Smile wraz z wyposażeniem studyjnym w postaci lamp i ich modyfikatorów.

Sprzęt wchodzący w wyposażenie Studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.

Jeśli Najemca zauważy wady sprzętu, powiadamia o tym fakcie niezwłocznie Wynajmującego.

W dni robocze od godziny 8 do godziny 19  minimalny czas wynajmu to 1 godzina, po godzinie 19 lub przed godziną 8 minimalny czas wynajmu to 2 godziny. W przypadku wynajmu krótszego niż minimalny czas wynajmu, pobierana jest pełna opłata za minimalną godzinę lub 2 godziny wynajmu.

§3

Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy.

Sprzęt oświetleniowy oraz pozostałe wyposażenie należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania.

Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu, jednocześnie nie wykluczając dochodzenia innych roszczeń z tego tytułu.

Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.

W przypadku gdy ilość uczestników podczas sesji zdjęciowej jest większa niż 5 osób osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana zawiadomić menedżera studia o tym fakcie. Opłata za każdą kolejną osobę wynosi 10zł/h.

W studio obowiązuje ZAKAZ wchodzenia na salę bez zmiennego obuwia, w odzieży wierzchniej oraz z jedzeniem i napojami - Najemca zobowiązany jest do poinformowania swoich klient o obowiązujących zasadach.

 

§4

Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg aktualnego Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto.

Studio zostaje trwale zarezerwowane po uiszczeniu 100%-ej opłaty! Opłatę należy dokonać w ciągu 12 godzin od momentu rezerwacji sali. Jeśli opłata nie zostanie wniesiona – rezerwacja zostaje anulowana automatycznie.

Podczas rezerwacji należy poinformować menedżera studia o chęci skorzystania ze stanowiska do wizażu .

Istnieje możliwość wynajęcia stanowiska do makijażu i  sukni do sesji podczas rezerwacji lub na miejscu.
Płatności należy dokonać na podany poniżej nr konta:
71105015621000009277527025
.
Studio Smile Svitlana Turko 
NIP 5170406962
PL. WOLNOŚCI 2 POK204 
RZESZÓW 
- Tytuł przelewu: (imię i nazwisko, data sesji/wynajmu).

§5

Zamówienie usługi rezerwacji studio można złożyć poprzez Facebook https://www.facebook.com/studiofotograficzne.smile klikając w przycisk "zarezerwuj teraz", Messenger lub telefonicznie na nr: 575 379 335.

Czas trwania najmu Studio wraz ze sprzętem, liczony jest od godziny złożonej usługi rezerwacji do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji.

W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg wynajmu godzinowego lub tak jak to określono w §4 niniejszego Regulaminu.

Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość.

Zamówienie usługi rezerwacji, o której mowa w §5 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu najmu studio, należy potwierdzić dokonując wpłaty zadatku w wysokości całej kwoty najmu (zgodnie z zamówioną rezerwacją) przelewem na konto bankowe lub w szczególnych sytuacjach tak jak zostało to omówione podczas rezerwacji.

Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu Studio.

§6

W przypadku rezygnacji z rezerwacji zamówionej zgodnie z §5 niniejszego Regulaminu:

a)3 dni przed terminem - istnieje możliwość rezygnacji bez konsekwencji

b)2 dni przed terminem – potrącana jest kwota w wysokości 50% zadatku, tytułem opłaty za usługę rezerwacji,

c) 1 dzień przed oraz w dniu wynajmu– kwota zadatku zatrzymywana jest w wysokości 100%, tytułem opłaty za usługę rezerwacji.

W przypadku rezerwacji dokonanych w ramach usługi wynajmu studio w ramach pakietów godzin, z rezerwacji bez konsekwencji można zrezygnować 4 dni przed terminem sesji (np. jeśli sesja jest w dniu 05.05.2XXX, to zrezygnować można przekazując taką wolę najpóźniej w dniu 01.05.2XXX). W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 4 dni przed zarezerwowanym terminem, godziny z pakietu godzin ulegają przepadkowi. Dotyczy to również przeniesienia rezerwacji na inny termin.

W przypadku konfliktu, pierwszeństwo wynajmu Studio ma Najemca wynajmujący je na dłuższy okres, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Studio zostało zarezerwowane i opłacone wcześniej.

§7

Wykorzystanie Studio do celów niezgodnych z prawem lub w sposób powodujący uszkodzenia wnętrz, bądź wyposażenia, bądź w sposób utrudniający jego uprzątnięcie (np. używanie substancji typu brokat w sprayu, lub innych pylących, świece, zimne ognie)  jest zabronione.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia Studio w przypadku stwierdzenia powodowania szkód, lub gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu prawa.

Wszystkie osoby przebywające w Studio w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub być pod opieką opiekuna prawnego.

Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący oraz pracownicy (właściciel Studio Smile) nie odpowiadają. W studio może być obecny asystent.

§8

W Studio obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, w tym także papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu (za wyjątkiem wymogów fotograficznych sesji). Przebywanie zwierząt w studio należy uzgadniać każdorazowo indywidualnie.

Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.

 

§9 Karta Klubowa

1.     Karta gwarantuje 10% rabat na wynajem studia oraz na wybrane warsztaty.

2.     Karta upoważnia do zakupu 10 godzin w cenie 400 zł, które należy wykorzystać w ciągu  1 miesiąca.

3.     Karta uprawnia do zakupu dnia zdjęciowego (9 godzin, jedna sala) w cenie 400 zł.

4.     Karta klubowa jest wydawana od dnia 02.01.2020 roku.

5.     Po zakończeniu promocji, aby otrzymać kartę należy wykorzystać 10 godzin wynajmu w ciągu 3 kolejnych miesięcy.

6.     Karta ważna jest 1 rok od daty wydania. Aby karta była ważna należy  wykorzystać 100 godzin wynajmu w ciągu 1 roku (365 dni) od daty wydania.

7.     Karta ma nadany indywidualny numer, na którym nie widnieje nazwisko posiadacza.

8.     Rabaty, do których upoważnia karta, nie łączą się (np. dzień zdjęciowy z cenie 400 zł nie zostaje pomniejszony o rabat 15% ). Dotyczy to również okazjonalnych promocji.

9.     Nie może być wykorzystana przy innych dodatkowych usługach studia (np. opłata za zużycie tła kartonowego, makijaż).

10.   W przypadku niewykorzystania godzin z winy Klienta pieniądze nie są zwracane.

 

 

§10

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 6 czerwca 2020 roku.

W przypadku pytań lub wątpliwości zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Wynajmującym pod nr tel. kom. 575 379 335.